Για τον Παιδαγωγικό Λόγο


1. Ίδρυση και προσανατολισμός
Ο «Παιδαγωγικός Λόγος Τετράμηνη Έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού» ιδρύθηκε το 1995 από τον Καθηγητή Ιωάννη Ε. Θεοδωρόπουλο, εξέχουσα μορφή της Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής στον ευρωπαϊκό χώρο.
Ως τόπος έκδοσης αναφερόταν το Ρέθυμνο, όπου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης δίδασκε τότε ο ιδρυτής και εκδότης του περιοδικού, και το Ludwigsburg εις μνείαν της συνάντησης Ελλήνων εκπαιδευτικών και Γερμανών πανεπιστημιακών δασκάλων του Σεμιναρίου της Pädagogische Hochschule Esslingen της Γερμανίας, όπου από το 1978 επιμορφωνόταν σημαντικός αριθμός Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και στην οποία οφείλει πολλά το ξεκίνημα του περιοδικού.
Το στίγμα του Παιδαγωγικού Λόγου δίνεται στο πρώτο του τεύχος 1/1995:
«Ο Παιδαγωγικός Λόγος είναι μια απόπειρα ερμηνείας αυτονόητων ή ακατανόητων δρώμενων της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Είναι ένα ανοιχτό στις διαφορές και αδέσμευτο περιοδικό, το οποίο φιλοξενεί κάθε συνήγορο λόγο της παιδικότητας, ανιχνεύει τα νοήματά και τη διακονεί έμπρακτα. Είναι ένα βήμα που ιχνηλατεί το φαινόμενο της αγωγής και πρωτίστως του Είναι του αγώγιμου ανθρώπου. Όμως δεν εξαντλείται στην επιστημονική φιλαρέσκεια της παιδαγωγικής ειδημοσύνης και πασχίζει για τον επαναπροσδιορισμό του όλου της ανθρώπινης οντότητας μέσα από την παιδαγωγική προοπτική.
Δεν αποστρέφεται την πράξη ο
Παιδαγωγικός Λόγος, αντίθετα μάλιστα απ’ αυτήν αρχίζει και σ’ αυτήν εκβάλλει. Η πράξη εν προκειμένω είναι η ωραία και συνάμα αδυσώπητη εκπαιδευτική πραγματικότητα, αφετηρία και πέρας κάθε παιδαγωγικής διαστόχασης. Είναι το πρώτο θεμέλιο ενός ερμηνευτικού κύκλου, ο οποίος εκκινεί από την πράξη, αναβαπτίζεται στο στοχασμό, παρακάμπτει κάθε θεωρησιακό υπερβατισμό, επανακάμπτει στην πράξη και την αποτιμά εκάστοτε μέσα από μια νέα προοπτική.»

2. Σύστημα «διπλής-τυφλής» ανώνυμης κρίσης
Ο Παιδαγωγικός Λόγος είναι ένα από τα λίγα επιστημονικά παιδαγωγικά περιοδικά στην Ελλάδα που ακολουθεί με συνέπεια το διεθνώς αποδεκτό, ως προϋπόθεση αξιόπιστης δημοσίευσης, σύστημα «διπλής-τυφλής» ανώνυμης κρίσης από κριτές κύρους, κυρίως μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού ή από άλλους επιστήμονες, όταν το επιστημονικό πεδίο της εργασίας το επιβάλλει.
Στον Παιδαγωγικό Λόγο γίνονται δεκτές για κρίση προς δημοσίευση πρωτότυπες εργασίες που εμπίπτουν σε όλο το φάσμα των παιδαγωγικών επιστημών, αλλά και άλλων προσεγγίσεων φιλοσοφικού, θεολογικού ή κοινωνιολογικού προσανατολισμού, κυρίως όταν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αγωγή του ανθρώπου.
Στον Παιδαγωγικό Λόγο δημοσιεύονται εργασίες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, στην ελληνική, αγγλική ή γερμανική γλώσσα. Ο μέχρι τώρα ικανός αριθμός δημοσιεύσεων ξένων ερευνητών, αλλά και δημοσιεύσεων Ελλήνων σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, δίνουν ένα αρκετά ισχυρό στίγμα διεθνούς παρουσίας του περιοδικού.

3. Έντυπη έκδοση και www. plogos. gr
Η ευρύτερη διάδοση και το διεθνές στίγμα του Παιδαγωγικού Λόγου ενισχύονται με την ανάρτηση των πλήρων τευχών του περιοδικού για ελεύθερη ανάγνωση στο διαδίκτυο. Η μορφή των κειμένων είναι ακριβώς εκείνη της έντυπης έκδοσης, ώστε να διατηρείται η αίσθηση της έντυπης μορφής, αλλά και να διευκολύνονται οι ενδεχόμενες παραπομπές από τον ερευνητή που δεν έχει στα χέρια του την έντυπη έκδοση.
Επίσης, κάποιος που ενδεχομένως δημοσιεύει σε ξένο περιοδικό μπορεί να παραπέμψει σε κείμενο δημοσιευμένο στον Παιδαγωγικό Λόγο σημειώνοντας και την ηλεκτρονική ταυτότητα του συγκεκριμένου τεύχους, ώστε να μπορεί να αναζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη.
Η ανάρτηση στο διαδίκτυο των τευχών του Παιδαγωγικού Λόγου δεν υποκαθιστά την έντυπη έκδοση, η οποία συνεχίζεται κανονικά. Δεν πρόκειται για μετατροπή του περιοδικού από έντυπο σε ηλεκτρονικό, αλλά για ενίσχυση της ευρύτερης διάδοσης των περιεχομένων του.

 4. Διακίνηση – Οικονομική ενίσχυση της έκδοσης – Συνδρομές
 
Η έντυπη έκδοση του Παιδαγωγικού Λόγου προσφέρεται στις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, στους συνδρομητές του και σε ευρύτερο κοινό μέσα από ένα δίκτυο βιβλιοπωλείων.
Ο Παιδαγωγικός Λόγος αποτελεί ένα ισχυρό μέσο επιστημονικού διαλόγου και ενισχύει τις δυνατότητες αξιόπιστων δημοσιεύσεων των ενεργών επιστημόνων. Καλούνται τα μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας να ενισχύσουν ηθικά, με πρωτότυπες δημοσιεύσεις, όπως επίσης και οικονομικά τη συνέχιση της έκδοσης του περιοδικού, το οποίο έχει ως μόνη ενίσχυση τις συνδρομές των συνεργατών και αναγνωστών του. Η επέκταση του δικτύου συνδρομητών του περιοδικού, καθώς και η γενικότερη οικονομική ενίσχυση υποστήριξης, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις της συνέχισης της έκδοσής του.

Για πληροφορίες σχετικά με τις συνδρομές και την οικονομική ενίσχυση του Παιδαγωγικού Λόγου μπορείτε να απευθύνεστε στο μέλος της Συντακτικής Επιτροπής Δρ. Κωνσταντίνο Ζέρβα τηλεφωνικώς στο 6909399917 και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση zerv 33@yahoo .gr.

 

Επιστροφή στην αρχική σελίδα